Nagrade

Namen

Iščemo nove trende v razumevanju vode in vzdržno naravnane rešitve, ki zajemajo celoten vodni krog, ohranjajo vodno okolje ter izboljšujejo kakovost na vseh življenjskih področjih.

Vodni odtis postaja vse pomembnejši del uspešnega gospodarstva in industrije. Podjetja niso le porabniki ali onesnaževalci vode, ampak so vse bolj vir in valilnica novih tehnologij za oskrbo z vodo, za čiščenje vode in njeno ponovno uporabo. Velikokrat te inovativne rešitve in dobre prakse na področju okolja niso dovolj dobro izkoriščene. Rešitve, ki izboljšujejo odnos gospodarstva do vodnih virov, vodnega okolja in rabe vode, so pomemben del nove industrijske revolucije v času, ko voda postaja najpomembnejši strateški naravni vir.

Cilj

Ustvariti želimo nabor rešitev povezanih z vodo z vsega sveta in tako dati svoj pečat izboljšanju kakovosti življenja in prehodu na zeleno gospodarstvo.

V nagrade Odgovorno do vode so vključeni vsi pomembni deležniki – vlade, zasebni sektor, strokovnjaki, civilna družba. Tako lahko projekte in ideje delimo in povežemo z ustreznimi zainteresiranimi uporabniki in investitorji.

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki na kakršen koli način prispevajo k racionalni rabi pitne vode in njeni izboljšavi, skrbijo za čiščenje in ponovno uporabo odpadne vode in zmanjšujejo vodni odtis, predvsem pa zagotavljajo nove tehnološke inovacije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na področju voda.

 

So-oranizator projekta
ODGOVORNO DO VODE

Partnerji projekta ODGOVORNO DO VODE

Kategorije nagrad in prijava

Kriteriji ocenjevanja ter pogoji in pravila sodelovanja so navedeni na vabilu k sodelovanju ter posameznih prijavnih obrazcih.

 

ODGOVORNO DO VODE

Korporativno

Za korporativno nagrado se lahko potegujejo mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki izboljšujejo svoj odnos do vodnih virov, vodnega okolja, rabe vode in pri svojem delovanju skrbijo za celoten vodni krog.

Predstavite svoje razvojne rešitve in dosežke v preteklih letih na temo vode, ki temeljijo na vključitvi zelene in modre infrastrukture.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@bledwf.com.

 

ODGOVORNO DO VODE

Nacionalno

V kategoriji, kjer imajo ideje in rešitve o odgovornem ravnanju z vodo najširši doseg, se za nagrado potegujejo nacionalni projekti, ki predstavljajo primere dobre prakse (življenje z vodo, industrija, narava in ljudje) ter razvojne rešitve na temelju zelene in modre infrastrukture.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@bledwf.com.

 

ODGOVORNO DO VODE

Individualno

Vsaka ideja o izboljšavi odgovornega ravnanja z vodo je nov korak v boljšo prihodnost. Z rešitvami za izboljšanje kakovosti vodih virov, skrbjo za celoten vodni krog in izboljšanjem kakovosti življenja se za nagrado lahko potegujejo individualni projekti (fizične osebe), združenja in nevladne organizacije.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na info@bledwf.com.

 

V petek, 11. junija 2021, smo ob zaključku Blejskega vodnega festivala podelili pet mednarodnih nagrad Odgovorno do vode za vodne inovacije.

 

Nagrade ODGOVORNO DO VODE podeljujemo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije in devetih partnerjev iz še sedmih držav. Seznam partnerjev si lahko ogledate tukaj.

 

Člani žirije:

Prof. dr. Mihael J. Toman, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani – predsednik žirije

Romain Ciarlet, generalni sekretar Fondacije Princa Alberta II. Monaški, Monako

Dóra Gere, Nacionalni center za javno zdravje, Madžarska

Elizabeta Kos, direktorica Direktorata za upravljanje voda in varstvo morja, Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj, Hrvaška

Tanja Miškova, veleposlanica, Oddelek za mednarodne organizacije, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija

Mojca Šraj, Slovenski nacionalni odbor za IHP UNESCO, Slovenija

 

Fotografije: Matjaž Resman

ODGOVORNO DO VODE:
Korporativna nagrada za mikro podjetje

 

Nagrado je prejel projekt Smart hydration station (pametna vodne postaja) podjetja MyWater iz Slovenije.

Lotili so se izziva zavrženih plastenk za vodo z razvojem pametne vodne postaje. Gre za kombinacijo strojne opreme ter napredne tehnologije filtriranja vode za izboljšanje kakovosti, varnosti in dostopnosti do pitne vode, ki je pridobljena lokalno in na mestu uporabe brezplačna. To pomeni, da ima veliko nižji ogljični odtis v primerjavi z vodo v plastenki.

ODGOVORNO DO VODE:
Korporativna nagrada za malo podjetje

 

Žirija je nagradila projekt PlanetCare Microfiber Filter slovenskega podjetja Planet Care.

V podjetju so razvili edinstven filter za pralne stroje, ki z dokazano 90-odstotno učinkovitostjo in popolnoma zaprto zanko pri vsakem pranju perila iz vode odstrani mikroplastiko in tako prepreči njeno pot do oceanov.

ODGOVORNO DO VODE:
Korporativna nagrada za srednje podjetje

 

Nagrajen je bil projekt System SPiD podjetja WOFIL Robert Muszański iz Poljeske.

Podjetje ima cilj spodbujati uporabo ozona namesto klora za oksidacijo in razkuževanje vode. Razvili so mobilno različico sistema, deluje po principu plug&play in omogoča enostavno uporabo tako na novih kot na obstoječih sistemih za čiščenje vode. Delovanje sistema SPiD sloni na imitaciji naravnih procesov v naravi in tako zmanjšuje uporabo kemikalij.

ODGOVORNO DO VODE:
Korporativna nagrada za veliko podjetje
Nagrado je prejel projekt Mala čistilna naprava s filtrirnim medijem (Small wastewater treatment plant with filtration medium) podjetja Kostak iz Slovenije.

Razvili so učinkovito tehnologijo za čiščenje odpade vode v gospodinjstvu. Sama naprava se nahaja pod zemljo in kombinira procese kot so sedimentacija, filtracija in kapljanje. Glavni proces temelji na bio-filmu, ki raste pritrjen na nosilni medij (gramoz različnih granulacij v filtracijskem mediju). Zaradi ohranjanja hranil kot sta dušik in fosfor v vodi lahko gospodinjstva v nadaljevanju to vodo uporabijo za namakanje.

ODGOVORNO DO VODE:
Nagrada za nacionalni projekt

 

Podeljena je bila tudi nagrada za nacionalni projekt in sicer za projekt Finnish Water Stewardship Commitment.

Projekt postavlja finska podjetja pred izziv, da v skladu s cilji trajnostnega razvoja ZN SDG 6 ocenijo svoja vodna tveganja in priložnosti ter razvijejo trajnostno rabo in upravljanje vode v lastnih mednarodnih vrednostnih verigah. Projekt, ki opredeljuje konkretne poti za doseganje cilja 2030, je bil zaključen aprila 2021.

2021

NAGRADE ODGOVORNO DO VODE
Mikro podejtje

MYWATER, Slovenia
Smart hydration station

Malo podjetje

PlanetCare, Slovenija
PlanetCare Microfiber Filter

Srednje podejtje

WOFIL Robert Muszański, Poljska
System SPiD

Veliko podjetje

Kostak, Slovenija
Small wastewater treatment plant with filtration medium

Nacionalni projekt

Finska
Finnish Water Stewardship Commitment

2019

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Zero carbon, Slovenija
myWater ATM

 

Srednje podjetje

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d., Slovenija
Inovativni zvočni projekt

 

Nacionalno

Hortikulturno društvo Maribor, Slovenija
Tveganje za sušo v Podonavju

 

Individulano

Jure Pirc, Slovenija
Cryptowater.si – voda na Blockchainu

 

NAJBOLJŠA PODVODNA ČISTILNA AKCIJA

DPA Vivera Ljubljana, Slovenija
Čistilna akcija reke Ljubljanica (2018)

 

NAJBOLJ OKUSNA VODA V SLOVENIJI

Izvir ob cesti Podlebelca
Izbor: Haneul Kim, certificiran vodni somelje

 

NAJBOLJ DRZEN PROJEKT

2467 km – Potovanje do Črnega morja
Pascal  Rösler, Nemčija

2018

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Kakis d.o.o., Slovenija
KAKIS, the next generation of toilet

 

Srednje podjetje

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Slovenija
Effective management of water losses and the quality of drinking water

 

Veliko podjetje

Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvaška
WaterQ

 

Individulano

Stanko Česen, Slovenija
Design and implementation of PVA-MBBR

 

NAJBOLJŠA PODVODNA ČISTILNA AKCIJA

DPD Bled, Slovenija
predsednik Janez Andrejc

 

NAJBOLJ OKUSNA VODA V SLOVENIJI

Hotel Kristal Bohinj
direktor Jan Dobravec

 

NAJBOLJŠI FILM NA TEMO EKOLOGIJE

Trashed
režiserka Candida Brady, Velika Britanija

2017

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Freewa Project d.o.o., Hrvaška
Freewa project

 

Malo podjetje

Alpen Adria Energie GmbH, Austrija
The Little World of Waterenergy

 

Veliko podjetje

Petrol d.d. in Komunala Kranj, Slovenija
Technical and Economic Optimisation of the Water System Kranj

 

Individulano

Anže Logar, Slovenija

 

Nacionalno

Javna ustanova AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac, Hrvaška
Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

 

2016

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije

Mestna občina Koper, Slovenija

Luka Koper, d. d., Slovenija

back to top