CERTIFIKAT ODLIČNOSTI BWF

EVROPSKO ZDRUŽENJE
VODNIH SOMELJEJEV

Oblikovali smo prvi certifikat na svetu, ki daje ljudem možnost dostopa do preverjeno najbolj kakovostnih vodnih virov, razumevanja pitne vode ter vseh inovacij, ki jih organizacija BWF prinaša na področju pitne vode v sodelovanju z največjimi mednarodnimi strokovnjaki.

CERTIFIKAT ODLIČNOSTI PITNE VODE BWF 

Priznanje zavezanosti najvišjim standardom kakovosti pitne vode na svetu.

Certifikat BWF prejmejo lokacije, ki izpolnjujejo najvišje standarde in določila o kakovosti pitne vode na svetu, ki jih določa neodvisna mednarodna platforma Blejski Vodni Festival.

Cilj
Podelitve certifikatov odličnosti BWF je označba vodnih virov, ki so najvišje naravne kakovosti (iz pipe ali ustekleničene) brez večjega posega človeka v celotnem procesu izvedbe do končnega uporabnika, istočasno pa je voda v pravem razmerju elementov, ki dobro vplivajo na človeško telo. V kolikor ponudniki iz najboljših vod kreirajo druge/sekundarne produkte, je to dodatno točkovano: torej, če se iz najboljših vod kuha, izdelujejo ostale pijače, ipd.

Vse prejemnike certifikata v sklopu Evropskega združenja vodnih someljejev tudi ustrezno izobražujemo in tako širimo ter usklajujemo znanja in protokole podajanja informacij o pitni vodi.

Cilj je znotraj aktivne zakonodaje, ki zagotavlja smernice o pomenu pitne vode za človeka, zagotoviti nadstandardno kakovost vode, ki bi po našem mnenju morala biti osnovna kakovost vode, pa temu po raziskavah ni tako. Ljudje močno obremenjujemo planet in prihaja do različnih kontaminacij, ki so lahko dolgoročno škodljive za človeško telo.

Kdo ga lahko prejme
Certifikat se podeljuje lokacijam, ki distribuirajo vodo do končnih uporabnikov (restavracije, hoteli, bari, ipd.), polnilnicam vod (proizvodna podjetja) in upravljalcem javne vodne infrastrukture, ki polnijo ali dobavljajo vodo najvišje kakovosti.

Namen
Certifikat podeljen lokacijam najvišje kakovosti potrjuje, da voda, ki je na voljo iz pipe ali jo stekleničijo, dosega vse parametre določene z zakonodajo EU, da je voda pitna ter izpolnjuje pravila, ki jih določa posamezna država oz. ustrezen organ, ob tem pa ima opravljene dodatne teste in izobraževanje o pitnih vodah, ki jih zahteva organizacija BWF. Dodatni testi organizacije BWF zagotavljajo, da je voda prosta potencialno možnih kontaminacij, ki so v današnjem svetu vse bolj pogoste in skoraj vedno korak pred zahtevanimi določili kontrole pristojnih organov za nadzor kakovosti pitne vode.

Tako certifikat odličnosti BWF zagotavlja, da je voda čista in brez možnih kontaminacij, ki bi potencialno lahko zašle v vodo. Merila veljajo tudi za lokacije, ki so prejemnice certifikata za vodo iz pipe. V kolikor se v praksi v fazah testiranja izkaže kontaminacija vodnega vira, se certifikat odvzame (trenutno ali trajno).

Prejemniki certifikata odličnosti BWF so izbrane lokacije z najbolj kakovostno vodo na svetu, ki so vedno bolj redke a imajo še vedno izjemno naravno kakovost, brez večjega posega človeka ali večjih dodatnih obdelav ali predelav vode. Certifikat odličnosti BEF tudi zagotavlja, da je ustekleničena voda iz istega izvira, kjer je bila izvorno kreirana določena blagovna znamka vode. Vse pogosto se namreč dogaja, da se ime blagovne znamke uporablja za vodo, ki je polnjena na različnih vodih virih po svetu. Torej zagotavlja njeno unikatnost, kakovost in svežino.

Oznaka certifikata na lokaciji ali steklenici vode uporabniku zagotavlja, da:

– je kakovost vode v steklenici čim bolj enaka ali celo ista kakovosti vode na izviru (torej brez večjih predelav in obdelav);
– je zagotovljena čistost vode po naravni poti;
– ima voda pozitivne vplive na telo;
– ima voda najvišjo možno kakovost;
– imajo ljudje, ki so na lokaciji, ustrezno ter strokovno pridobljena znanja o vodi;
– je v primeru ustekleničene vode zagotovljena njena unikatnost in svežina iz istega vodnega vira. To pomeni, da ne more ena blagovna znamka vode napajati celega     sveta, ker je kapaciteta vsakega vodnega vira omejena;
– dobi razumljive informacije o sami kakovosti vode in opis vode;
– lahko vodo razvrsti po namenu uporabe.

Koraki in pogoji za pridobitev Certifikata odličnosti BWF
1. Potencialni kandidati izpolnijo spletni obrazec za prijavo.
2. BWF vzorči vodo na sami lokaciji in opravi vse potrebne analize v certificiranih laboratorijih.
3. Kandidati opravijo izobraževanje Evropskega združenja vodnih someljejev (EWSA) ali predložijo certifikat druge organizacije, ki izobražuje vodne someljeje.
4. Pregledamo distribucijske poti pitne vode do končnih kupcev.
5. Podelitev certifikata, ki se obnavlja enkrat na leto, z vmesnimi analizami in nenapovedanimi kontrolami.

EVROPSKO ZDRUŽENJE VODNIH SOMELJEJEV

Evropsko združenje vodnih someljejev (European Water Sommelier Association – EWSA) smo ustanovili leta 2021 z namenom ozaveščanja o vplivu vode na človeka ter povezanosti vode in gastronomije.

S programom Evropskega združenja vodnih someljejev dajemo vodi nove razsežnosti, tako da jo na različne načine povezujemo s svetom kulinarike.

Pripravili smo novo priporočilo o kakovosti ustekleničene vode, v katerem se osredotočamo na vrednosti naravno prisotnih mineralov v vodi in izpostavljamo zakaj jih človeško telo potrebuje ter kakšen je njihov učinek.

Kot prvi prinašamo ponudbo zdravih pijač na osnovi vode, ki so odlična alternativa obstoječim brezalkoholnim pijačam. Gre za pijače, v katerih je načrtovano mešano sadje in zelenjava s po predhodni analizi točno določeno vodo, da ustvarimo najboljšo kombinacijo.

Dovolite našim sommelierjem, da vas popeljejo po poti najboljšega izobraževanje o vodi, usposabljanja osebja, oblikovanja seznama pijač in upravljanja varnosti vode.

Področja in teme, ki so vključene v usposabljanje:

  • Definicija in zgodovina vodnih someljejev
  • Voda in zdravje
  • Kakovost vode
  • Degustacija vode
  • Voda in hrana
  • Vodni koktejli, kava, čaji, led
  • Vodne karte za restavracije
  • Trženje in blagovne znamke

Kot vodni somelje boste imeli poglobljeno znanje o vodi in se boste enostavneje odločali zakaj uporabiti ali popiti določeno vodo.

Šolanje smo razvili v sodelovanju s Korejskim mednarodnim združenjem someljejev (Korean International Sommelier Association – KISA)

POSTANI VODNI SOMELJE

Z usposabljanjem za vodnega someljeja pridobite znanje, ki je dobrodošlo tako v zasebnem življenju, saj vam omogoča jasnejše in boljše razumevanje pitne vode kot tudi to, da lahko svoje novo strokovno znanje prenesete v posel in začnete soustvarjanju nove svetovne trende.

Pomagajte širiti znanje o pravem pomenu kakovosti in vsestranskosti vode.

Prijava na tečaj za vodnega someljeja:

VODSTVO IN VODNI SOMELJEJI

Vodstvo

Marko Gajić, inštruktor in predsednik EWSA
Ha Neul Kim, inštruktor in podpredsednik EWSA
Boštjan Jelovčan, inštruktor
Milin Patel, inštruktor

Water sommeliers

Somelje Kontakt Leto certificiranja
1. Nuša Pavlinjek Slavinc info(at)bledwf.com 2022
2. Lea Grlj lea(at)nattura.si 2022
3. Grega Jesenovec grega(at)nattura.si 2022
4. Tomaž Bolka kristofovtomaz(at)gmail.com 2022
5. Jan Dobravec info(at)bledwf.com 2022
6. Jan Remec info(at)bledwf.com 2022