Nagrade

Namen

Iščemo nove trende v razumevanju vode in vzdržno naravnane rešitve, ki zajemajo celoten vodni krog, ohranjajo vodno okolje ter izboljšujejo kakovost na vseh življenjskih področjih.

Spodbuditi in nagraditi želimo inovativne pristope, ideje na večih področjih ter s tem povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti vode, ki je življenjska sila za vsa živa bitja.

Cilj

Nagraditi želimo najbolj izvirne ideje, rešitve, projekte in filme (z ekološko noto) ter deliti dobro prakso s politiko, stroko, gospodarstvom in splošno javnostjo za hitrejši in boljši razvoj civilizacije. S sodelovanjem z Fine Waters in tekmovanjem za najbolj okusno vodo želimo izpostaviti pomembnost kakovosti pitne vode v naši državi.

Sodelovanje za nagrade ponuja platformo inovativnih rešitev, katere se lahko na tem mestu povežejo z gospodarstveniki, stroko, vladnimi organizacijami in investitorji.

Vodni viri so življenjska sila za vsa živa bitja na našem planetu in potreben medij za družbo. Vodni odtis postaja vse pomembnejši del uspešnega gospodarstva in industrije, ki je okoljsko vzdržen. Industrije in podjetja niso le potrošniki vode, temveč vir in valilnica novih okoljskih tehnologij za oskrbo z vodo, ponovno uporabo, čiščenje vode in drugih rešitev. Čeprav so podjetja zelo inovativna in imajo dobre prakse na področju okolja, to pogosto ni dovolj izkoriščeno. Rešitve, ki izboljšujejo svoj odnos do vodnih virov, vodnega okolja in rabe vode, so pomemben del nove industrijske revolucije v času, ko je voda postala najpomembnejša strateška surovina.

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki na kakršen koli način prispevajo k racionalni rabi pitne vode in njeni izboljšavi, skrbijo za čiščenje in ponovno uporabo odpadne vode in zmanjšujejo vodni odtis, predvsem pa zagotavljajo nove tehnološke inovacije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na področju voda.

Partnerji projekta ODGOVORNO DO VODE

Kategorije nagrad in prijava

Kriteriji ocenjevanja ter pogoji in pravila sodelovanja so navedeni na vabilu k sodelovanju ter posameznih prijavnih obrazcih.
ODGOVORNO DO VODE

Korporativno

Za korporativno nagrado se lahko potegujejo mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki izboljšujejo svoj odnos do vodnih virov, vodnega okolja, rabe vode in pri svojem delovanju skrbijo za celoten vodni krog.

Predstavite svoje razvojne rešitve in dosežke v preteklih letih na temo vode, ki temeljijo na vključitvi zelene in modre infrastrukture.

ODGOVORNO DO VODE

Individualno

Vsaka ideja o izboljšavi odgovornega ravnanja z vodo je nov korak v boljšo prihodnost.

Z rešitvami za izboljšanje kakovosti vodih virov, skrbjo za celoten vodni krog in izboljšanjem kakovosti življenja se za nagrado lahko potegujejo individualni projekti (fizične osebe), združenja in nevladne organizacije.

Predstavite svoje razvojne rešitve in dosežke v preteklih letih na temo vode, ki temeljijo na vključitvi zelene in modre infrastrukture.

ODGOVORNO DO VODE

Nacionalno

V kategoriji, kjer imajo ideje in rešitve o odgovornem ravnanju z vodo najširši doseg, se za nagrado potegujejo nacionalni projekti, ki predstavljajo primere dobre prakse (življenje z vodo, industrija, narava in ljudje) ter razvojne rešitve na temelju zelene in modre infrastrukture.

Najboljša podvodna čistilna akcija

V sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo (SPZ), krovno organizacijo vseh podvodnih dejavnosti v Sloveniji, poiščemo in nagradimo najboljše potapljaško društvo, ki je v preteklem letu s svojimi aktivnostmi najbolj pozitivno vplivalo na okoje.

V petek, 14. junija 2019, smo na zaključni prireditvi Blejskega vodnega festivala podelili letošnje mednarodne nagrade.

 

Nagrade ODGOVORNO DO VODE podeljujemo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške, v Srbiji ima podporo Ministrstva za kmetijstvo in zaščito okolja, letos pa se je kot partner pridružila še Slovaška in sicer Ministrstvo za okolje in Slovaška okoljska agencija.

Člani komisije:

Dr. Mitja Bricelj, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor RS
Elizabeta Kos, pomočnica ministra za vodno gospodarstvo in zaščito morja, Ministrstvo za zaščito okolja in energetiko
Nataša Milić, direktorica Republiške direkcije za vode, Republika Srbija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami
Prof. dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, katedra za ekologijo in varstvo okolja.

ODGOVORNO DO VODE:
Korporativna nagrada za mikro podjetja

 

Nagrado je prejelo podjetje Zero carbon za projekt myWater ATM.

Vzpostavili so tehnološki postopek s katerim pridobijo vodo odlične kakovosti iz zraka, ki si jo lahko uporabniki natočijo na avtomatu v svoje steklenice oziroma plastenke za večkratno uporabo. Posledično se tako zmanjšuje onesnaževanje s plastenkami za enkratno uporabo.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled in Robert Slavec, myWater ATM

ODGOVORNO DO VODE:
Korporativna nagrada za srednja podjetja

 

Nagrado je prejelo podjetje Mariborski vodovod za projekt Inovativni zvočni projekt.

Projekt vključevanje populacijo z zmanjšano sposobnostjo vida v odgovorno ravnanje z vodnimi viri. S posredovanjem pomembnih informacij o lokacija vodnih virov v sistemu javnega vodovoda, vključno s kakovostjo vode, v zvočni obliki je pomemben korak pri vključevanju širšega kroga uporabnikov, tudi tistih, ki imajo težave z vidom, za odgovorno upravljanje z porečji.

Fotografija: Podeljevalec nagrade prof. dr. Mihael Jožef Toman iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda

ODGOVORNO DO VODE:
Nacionalno
Nagrado je prejelo Hortikulturno društvo Maribor za projekt Tveganje za sušo v Podonavju.

Gre za inovativen pristop povezovanja uporabnikov vodnih virov in pristojnih državnih ustanov (ARSO) ter mednarodnih organizacij (ICPDR In ICSRB) za zmanjševanje škod ob sušah v porečjih tako na lokalni, državni in čezmejni ravni. Je konkreten ukrep prilagajanja na podnebne spremembe, ki je pomemben za vse pridelovalce hrane in druge uporabnike vodnih virov in za izvajanje projekta ne potrebujemo novih sredstev, zakonodaje ali novih institucij.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Marko Maver, državni sekretar Ministrstvo za okolje in prostor RS in prejemnik

ODGOVORNO DO VODE:
Individualno

 

Nagrado je prejel Jure Pirc za projekt Cryptowater.si – voda na Blockchainu.

Projekt omogoča natančnejšo identifikacijo geografske lokacije vodnega vira ter kakovost le tega ob različnih hidroloških situacijah. Pristop je obetaven, ker nadgrajuje obstoječe standardizirane pristope označevanja in uporabnike seznanja z natančno lokacijo vodnega vira ter njegovo kakovostjo. To je pomembno za učinkovit  nadzor vodnega vira in odgovorno ravnanje v porečju.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Jože Torkar, direktor energetskih rešitev, Petrol in prejemnik

Komisija, ki so jo sestavljali člani ekipe Blejski vodni festival v sestavi Marko Gajić, Patricija Mencigar, Renta Lovrak je podelila nagradi za najbolj drzen projekt ter Nnajboljšo podvodno čistilno akcijo. Haneul Kim, certificiran vodni somelje pa je po svoji strokovni oceni nagradil najbolj okusno vodo v Sloveniji.

NAGRADA ZA NAJBOLJ DRZEN PROJEKT

 

Nagrado je prejel Pascal Rösler iz Nemčije za projekt 2467 km – Potovanje do Črnega morja.

Pascal  Rösler je po rekah Isar in Donava na supu preveslal iz Münchna do Črnega morja v Romuniji: 2467 km, 63 dni, 360 ur na supu in 600.000 zavesljajev za ozaveščanje o vse večjem onesnaževanju vode in rek v svetu.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Richar Müller, Slovaška okoljska agencija in prejemnik

NAGRADA NAJBOLJ OKUSNA VODA V SLOVENIJI

 

Nagrado je prejela voda iz izvira ob cesti Podlebelca.

V sklopu Blejskega vodnega festivala so letos prvič v Sloveniji gostili vodnega someljeja. Haneul Kim, certificiran vodni somelje iz Južne Koreje, je v četrtek popoldan (13. junija) vodil degustacijo vode, na kateri se je šest vzorcev tako izvirskih kot vod iz vodovoda potegovalo za nagrado. Po strokovni oceni vodnega someljeja je bila najbolj okusna voda iz izvira ob cesti Podlebelca.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Haneul Kim, vodni somelje iz Južen Koreje in prejemnika

NAGRADA ZA NAJBOLJŠO PODVODNO ČISTILNO AKCIJO

 

Nagrado je prejela DPA Vivera Ljubljana za čistilno akcijo reke Ljubljanice (2018).

Fotografija: Podeljevalec nagrade doc. dr. Mitja Slavinec, predsednik Potapljaške zveze Slovenije in predstavnica DPA Vivera Ljubljana

2019

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Zero carbon, Slovenija
myWater ATM

 

Srednje podjetje

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d., Slovenija
Inovativni zvočni projekt

 

Nacionalno

Hortikulturno društvo Maribor, Slovenija
Tveganje za sušo v Podonavju

 

Individulano

Jure Pirc, Slovenija
Cryptowater.si – voda na Blockchainu

 

NAJBOLJŠA PODVODNA ČISTILNA AKCIJA

DPA Vivera Ljubljana, Slovenija
Čistilna akcija reke Ljubljanica (2018)

 

NAJBOLJ OKUSNA VODA V SLOVENIJI

Izvir ob cesti Podlebelca
Izbor: Haneul Kim, certificiran vodni somelje

 

NAJBOLJ DRZEN PROJEKT

2467 km – Potovanje do Črnega morja
Pascal  Rösler, Nemčija

2018

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Kakis d.o.o., Slovenija
KAKIS, the next generation of toilet

 

Srednje podjetje

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Slovenija
Effective management of water losses and the quality of drinking water

 

Veliko podjetje

Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvaška
WaterQ

 

Individulano

Stanko Česen, Slovenija
Design and implementation of PVA-MBBR

 

NAJBOLJŠA PODVODNA ČISTILNA AKCIJA

DPD Bled, Slovenija
predsednik Janez Andrejc

 

NAJBOLJ OKUSNA VODA V SLOVENIJI

Hotel Kristal Bohinj
direktor Jan Dobravec

 

NAJBOLJŠI FILM NA TEMO EKOLOGIJE

Trashed
režiserka Candida Brady, Velika Britanija

2017

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Freewa Project d.o.o., Hrvaška
Freewa project

 

Malo podjetje

Alpen Adria Energie GmbH, Austrija
The Little World of Waterenergy

 

Veliko podjetje

Petrol d.d. in Komunala Kranj, Slovenija
Technical and Economic Optimisation of the Water System Kranj

 

Individulano

Anže Logar, Slovenija

 

Nacionalno

Javna ustanova AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac, Hrvaška
Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

 

2016

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije

Mestna občina Koper, Slovenija

Luka Koper, d. d., Slovenija

back to top