Nagrade

Namen

Iščemo nove trende v razumevanju vode in vzdržno naravnane rešitve, ki zajemajo celoten vodni krog, ohranjajo vodno okolje ter izboljšujejo kakovost na vseh življenskih področjih.

Spodbuditi in nagraditi želimo inovativne pristope, ideje na večih področjih in filme ter s tem povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti vode, ki je življenjska sila za vsa živa bitja.

Cilj

Nagraditi želimo najbolj izvirne ideje, rešitve, projekte in filme (z ekološko noto) ter deliti dobro prakso s politiko, stroko, gospodarstvom in splošno javnostjo za hitrejši in boljši razvoj civilizacije. Z nagrado za najbolj okusno vodo v Sloveniji želimo izpostaviti pomembnost kakovosti pitne vode v naši državi.

Sodelovanje za nagrade ponuja platformo inovativnih rešitev, katere se lahko na tem mestu povežejo z gospodarstveniki, stroko, vladnimi organizacijami in investitorji.

Vodni viri so življenjska sila za vsa živa bitja na našem planetu in potreben medij za družbo. Vodni odtis postaja vse pomembnejši del uspešnega gospodarstva in industrije, ki je okoljsko vzdržen. Industrije in podjetja niso le potrošniki vode, temveč vir in valilnica novih okoljskih tehnologij za oskrbo z vodo, ponovno uporabo, čiščenje vode in drugih rešitev. Čeprav so podjetja zelo inovativna in imajo dobre prakse na področju okolja, to pogosto ni dovolj izkoriščeno. Rešitve, ki izboljšujejo svoj odnos do vodnih virov, vodnega okolja in rabe vode, so pomemben del nove industrijske revolucije v času, ko je voda postala najpomembnejša strateška surovina.

 

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki na kakršen koli način prispevajo k racionalni rabi pitne vode in njeni izboljšavi, skrbijo za čiščenje in ponovno uporabo odpadne vode in zmanjšujejo vodni odtis, predvsem pa zagotavljajo nove tehnološke inovacije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na področju voda.

 

Partnerji projekta ODGOVORNO DO VODE

Kategorije nagrad in prijava

Kriteriji ocenjevanja ter pogoji in pravila sodelovanja so navedeni na vabilu k sodelovanju ter posameznih prijavnih obrazcih.
Prijave za nagrade oddajte do 7. junija 2019.

 

ODGOVORNO DO VODE

Korporativno

Za korporativno nagrado se lahko potegujejo mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki izboljšujejo svoj odnos do vodnih virov, vodnega okolja, rabe vode in pri svojem delovanju skrbijo za celoten vodni krog.

Predstavite svoje razvojne rešitve in dosežke v preteklih letih na temo vode, ki temeljijo na vključitvi zelene in modre infrastrukture.

 

ODGOVORNO DO VODE

Individualno

Vsaka ideja o izboljšavi odgovornega ravnanja z vodo je nov korak v boljšo prihodnost.

Z rešitvami za izboljšanje kakovosti vodih virov, skrbjo za celoten vodni krog in izboljšanjem kakovosti življenja se za nagrado lahko potegujejo individualni projekti (fizične osebe), združenja in nevladne organizacije.

Predstavite svoje razvojne rešitve in dosežke v preteklih letih na temo vode, ki temeljijo na vključitvi zelene in modre infrastrukture.

 

ODGOVORNO DO VODE

Nacionalno

V kategoriji, kjer imajo ideje in rešitve o odgovornem ravnanju z vodo najširši doseg, se za nagrado potegujejo nacionalni projekti, ki predstavljajo primere dobre prakse (življenje z vodo, industrija, narava in ljudje) ter razvojne rešitve na temelju zelene in modre infrastrukture.

 

Najbolj okusna voda v Sloveniji

Nagrado za najbolj okusno vodo podeljujejo obiskovlaci festivala.

Degustacije vode se lahko udeležijo vsi, ki bi se radi prepričali, da ima voda okus. Vsak udeleženec na koncu odda svoj glas, katera voda mu je bila po okusu najbolj všeč.

Posebnost letošnjega festivala je nastop in predstavitev uradnega vodnega someljeja iz Južne Koreje.

Najboljši film na temo ekologije

Vsako leto predstavimo kratke in dolge filme na temo ekologije. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja filma in ekologije, izberejo najboljšega glede na sporočilo filma.

Najboljša podvodna čistilna akcija

V sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo (SPZ), krovno organizacijo vseh podvodnih dejavnosti v Sloveniji, poiščemo in nagradimo najboljše potapljaško društvo, ki je v preteklem letu s svojimi aktivnostmi najbolj pozitivno vplivalo na okoje.

Komisija za korporativno, individualno in nacionalno nagrado
Komisija za najboljši film na temo ekologije

 

Komisija za najboljšo podvodno čistilno akcijo

 

 

Člani komisij bodo objavljeni 7. junija 2019.

Čalne komisije za Korporativno, individulano in nacionalno nagrado bodo imenovani s strani ministrstev sodelujočih držav.

2018

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Kakis d.o.o., Slovenija
KAKIS, the next generation of toilet

 

Srednje podjetje

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Slovenija
Effective management of water losses and the quality of drinking water

 

Veliko podjetje

Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvaška
WaterQ

 

Individulano

Stanko Česen, Slovenija
Design and implementation of PVA-MBBR

 

NAJBOLJŠA PODVODNA ČISTILNA AKCIJA

DPD Bled, Slovenija
predsednik Janez Andrejc

 

NAJBOJ OKUSNA VODA V SLOVENIJI

Hotel Kristal Bohinj
direktor Jan Dobravec

 

NAJBOLJŠI FILM NA TEMO EKOLOGIJE

Trashed
režiserka Candida Brady, Velika Britanija

2017

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Mikro podejtje

Freewa Project d.o.o., Hrvaška
Freewa project

 

Malo podjetje

Alpen Adria Energie GmbH, Austrija
The Little World of Waterenergy

 

Veliko podjetje

Petrol d.d. in Komunala Kranj, Slovenija
Technical and Economic Optimisation of the Water System Kranj

 

Individulano

Anže Logar, Slovenija

 

Nacionalno

Javna ustanova AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac, Hrvaška
Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

 

2016

NAGRADE
ODGOVORNO DO VODE

 

Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije

Mestna občina Koper, Slovenija

Luka Koper, d. d., Slovenija

 

back to top