Festival

Voda je življenje - ne zapravite ga!

Odpiramo aktualne in nove teme o vodi, vodnih virih, vzdržnem ter krožnem gospodarstvu.
Vodi dajemo nove razsežnosti.
Delimo dobro prakso.
Na mednarodni ravni povezujemo gospodarstvo, stroko in politiko.
Nagrajujemo inovativne ideje, odlične primere dobre prakse in filme z ekološko noto.

Soorganizator Blejskega vodnega festivala:

2019: V dveh dneh festivala smo izvedli 6 panelov, 1 okroglo mizo ter predstavili 6 primerov dobrih praks

Intervju z razgledom

Pogovor s certificiranim vodnim someljejem Haneulom Kimom iz Južne Koreje o vodi, kako jo degustirati, kakšni so vodni trendi in še več.
Lokacija: Blejski grad

 

Otvoritev festivala

Da se! Primeri dobre prakse, ki to dokazujejo:

Javna ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac,
mag. Marina Grčić, oddelek za razvoj mesta in EU fonde, Mesto Karlovac

WWF Adria, Katarina Trstenjak, komunikacija Fish Forward

Podjetje Tishler, Nejc Leskovar, lastnik

Youth Water Community Central and Eastern Europe, Žiga Ščukovt, predsednik

Ekologi brez meja, Urša Zgojznik, predsednica

PANEL: Inovativni pristopi varovanja vodnih virov (izkušnje iz projektov EU)

Vodni viri so ključni del oskrbe s pitno vodo in začetek urbanega vodnega kroga. Zaščita in varovanje vodnih virov v luči podnebnih sprememb pa izziv, ki povezuje širšo regijo. Inovativne rešitve teh izzivov podpira tudi EU, ki preko različnih projektov razvija pristope za ohranitev in varovanje virov pitne vode.
Projekt AMIIGA: dr. Brigita Jamnik, JP VOKA Snaga Ljubljana
Projekt DriDanube: dr. Andreja Sušnik, ARSO
Projekt EdiCitNet: doc. dr. Nataša Atanasova
Projekt FRAMWAT: doc. drPrimož Banovec
Projekt CAMARO-D: dr. Daniel Kozelj
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Projekt PROLINE-CE: doc. dr. Barbara Čenčur Curk, Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Moderator: Adrijan Bakič

PANEL: Izvirske pitne vode in vodna pot v Kamniško Savinjskih Alpah

Panel organizira Jamarski klub Kamnik in občina Kamnik. Spregovorili bodo o pomenu in vlogi vode za človeštvo, odnosu ljudi do vode in ogroženosti vodnih virov. Predstavili bodo izsledke analiz vodnih virov v sredogorju in vznožju Kamniško Savinjskih Alp v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp ter vodna pot, ki bo povezovala izvire med seboj.
Moderator: Adrijan Bakič
Govorci:
 dr. Janko UrbancBarbara StrajnarVido KregarFranz Josef Smrtnik in dr. Rajko Slapnik.

VZPOREDNI DOGODEK: Podpis zaveze

Podpis zaveze med predstavniki gospodarstva in vlade o izvajanju ciljev Združenih narodov, ki so zapisani v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Zaveza se nanaša na uresničevanja cilja 6: do leta 2030 je potrebno vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

 

PANEL: Digitalizacija in kibernetska varnost na področju upravljanja z vodami

Voda, ki kroži v vodnem krogu urbanega okolja je del našega vsakdanjega življenja,od odvzema iz okolja za naše osnovne potrebe oskrbe s pitno vodo, pa do odvajanja in čiščenja odpadne vode, ko jo ponovno vračamo nazaj v okolje. Zato je tudi najbolj nadzorovana dobrina urbanega okolja in zahteva dodatno obravnavo iz vidika nadzorovanja informacijske (kibernetske) varnosti pri zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z vodami.
Moderator: Lenart J. Kučič
Govorci: Peter Grasselli, AITSA, Danilo Burnač, Mariborski vodovod, dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Tone Kajzer, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

O vodi z vodnim someljejem, vodena degustacija vode

Certificirani vodni somelje Haneul Kim iz Južne Koreje bo predstavil svoj strokovni vidik o vodi, čemur bo sledila vodena degustacija devetih vzorcev tako izvirskih vod kot vod iz vodovoda iz Slovenije. Slovenija ima zelo kakovostno pitno vodo, pa vendar, ali lahko zaznamo razlike med različnimi viri vod? Degustacija vod poteka v sodelovanju z Občino Kamnik in Jamarskim klubom Kamnik.

FILM: 2467 km – Eine Reise bis ins Schwarze Meer

2467 km – Potovanje do Črnega morja: 2467 km, 63 dni, 360 ur na supu in 600.000 zavesljajev za ozaveščanje o vse večjem onesnaževanju vode in rek v svetu. Pascal Rösler je po reki Isar in Donavi preveslal iz Münchna do Črnega morja v Romuniji, kar sta njegova kolega zabeležila s kamero in skupaj so ustvarili film.

Po projekciji filma bo pogovor s Pascalom Röslerjem.

PANEL: Zdravstvena ekologija

Lanskoletni nagrajenec BWF Ericsson Nikola Tesla iz Hrvaške je skupaj z Javnim zdravstvom Hrvaška začel s postavitvijo spletne platforme o tem, kako kakovost okolja (v tem primeru voda) vpliva na zdravje ljudi z dveh vidikov: z vidika kakovosti in varnosti pitne vode v javnih mestnih vodovodih ali v manjših vodovodnih sistemih (vodnjaki, zasebni viri …), ki niso pod stalnim nadzorom javnega zdravstvenega sistema ter drugih organov nadzora in z vidika kakovosti vode v zavarovanih naravnih območjih, ki jih obiskujejo ljudje za rekreacijo, ipd. (nacionalni parki, parki in podobno).
Modreator: Adijan Bakič
Sodelujejo: Karlo Guštin, Ericsson Nikola Tesla, Hrvaška, prof. dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Iztok Rozman, GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva.

OKROGLA MIZA:
Odgovorno do vode

Pogovor z nominiranci za mednarodno nagrado Odgovorno do vode 2019.
Moderator: Adrijan Bakič

PANEL: Investicije v tehnologije za izboljšanje okolja in reševanje problematike podnebnih sprememb

Pogovor bo tekel o projektih in investicijah za boljše okolje. Srečali se bodo domači in tuji inovatorji in investitorji ter imeli priložnost prisluhniti drug drugemu, poiskati skupne točke, priti do novih spoznanj in načeti teme, kako le-te uresničiti.
Moderator: Artjom Bajdak
Govorci:  Jan Čufer, Humko, Johannes J. Krmc in Suzana Leben, JEMS, Vladimir Milošević, Archimedes Principal.

PANEL: Pot do trajnostnega razvoja

Organizira Global Water Partnership.

Moderatorka: Martina Zupan

Govorci: dr. Aleš Bizjak, Direkcija RS za vode, doc. Barbara Čenčur Curk, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Uroš Vajgl, Ministrstvo za zunenje zadeve RS, Žiga Ščukovt, Youth Water Community Central and Eastern Europe

 

ODKRIJTE LEPOTE BLEDA

Udeleženci festivala imajo z akreditacijo prost vstop na Blejski grad, kjer lahko raziskujete kulturno dediščino in uživate v prekrasnem razgledu, na Straži Bled pa lahko preizkusite poletno sankanje.

 

Podelitev mednarodnih nagrad BWF 2019 in zaključek festivala.

2019: Znanje in dobro prakso so z nami delili različni strokovnjaki

Haneul Kim

Vodni somelje, Južna Koreja

Haneul Kim je eden najaktivnejših vodnih someljejev Južne Koreje. Certifikat vodnega someljeja je pridobil leta 2014, ko je bil ta naziv popolnoma nov za mnoge in pričel sojo nenavadno službo v vodnem baru v eni od največjih trgovskih verig v državi. Leta 2014 je zmagal na tekmovanju Best Water Sommelier Contest 2014, danes pa svoje znanje in razmišljanja deli kot kolumnist portala Sommeliertimes ter je žirant tekmovanja za nagrado Korea Bottled Water Award. Ker je voda ključni naravni vir za življenje ljudi, poudarja, da bi se morali tako posamezniki kot podjetja posvetovati glede vode, ki jo pijejo in strežejo. Je tudi certificiran vinski somelje, somelje za korejske tradicionalne likerje in čaj ter kulinarični kritik.

Žiga Ščukovt

Youth Water Community Central and Eastern Europe

Žiga Ščukovt je absolvent magistrskega študija okoljsko gradbeništvo, ki kot študent dela ARSO. Je tudi predsednik društva Youth Water Community Central and Eastern Europe), ki združuje mlade iz 14 držav območja centralne in vzhodne Evrope z Balkanom. Kljub šele dvoletnemu obstoju so v društvu izpeljali nekaj odmevnejših projektov na temo okoljske problematike vodnih teles: s projektom FishmeIshme so z enodnevno delavnico osveščali študente treh fakultet v Tirani, ki so s pridobljenim znanjem odigrali ključno vlogo pri osveščanju lokalnega prebivalstva o nesmotrnosti metanja odpadkov v vodna telesa. S partnerji so izvedli tudi projekt Youth Voices Policy Choices za vključevanje in slišanost mnenj mladih pri političnih odločevalcih.

dr. Brigita Jamnik

JP VO-KA Ljubljana

Dr. Brigita Jamnik je zaposlena kot odgovorna oseba za skladnost pitne vode na JP Vodovod kanalizacija Snaga v Ljubljani. Njeno delo je usmerjeno v reševanje problematike povezane z okoljskimi vidiki upravljanja obeh komunalnih sistemov in varnosti oskrbe s pitno vodo. Vzpostavila je tesne stike z raziskovalnimi ustanovami in sodelovala pri slovenskih ter mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so postale temelj strokovnim odločitvam podjetja. Posveča se tudi komunikacijskim projektom, katerih namen je dvig okoljevarstvene zavesti uporabnikov vode. Aktivno deluje v Upravnem odboru Slovenskega društva za zaščito voda.

doc. dr. Primož Banovec

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Primož Banovec je predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, zaposlen pa tudi na Inštitutu za vodarstvo v Ljubljani. Deluje kot vodja in partner v številnih evropskih in nacionalnih vodarskih projektih, predvsem na področjih zmanjšanje poplavne ogroženosti, upravljanje z vodovodnimi sistemi in razvoj orodij za podporo odločanju pri upravljanju z vodami.

cb_Janko Urbanc

dr. Janko Urbanc

Geološki zavod Slovenije

Dr. Janko Urbanc je zaposlen na Geološkem zavodu Slovenije, na oddelku Podzemne vode – hidrogeologija. Glavno področje njegovega dela so hidrogeološke in hidrokemijske raziskave podzemnih vod, s posebnim poudarkom na zaščiti vodnih virov. Sodeluje pri pripravi slovenskega Načrta za upravljanje z vodami ter pri pripravi strokovnih osnov za vodovarstvena območja. Pomemben delež v njegovih raziskavah predstavljajo ukrepi za zmanjšanje onesnaženja podzemnih vod iz kmetijske dejavnosti.

dr. Andreja Sušnik

ARSO

Dr. Andreja Sušnik je vodja oddelka za agrometeorološko analizo na Uradu za meteorologijo in hidrologijo v okviru Agencije RS za okolje (ARSO), kjer se osredotoča predvsem na operativno agrometeorologijo. Od leta 2006 koordinira Center za upravljanje suše za jugovzhodno Evropo. Glavne teme njenega dela so razvoj agrometeoroloških storitev za različne interesne skupine, kot so priprava strateških dokumentov povezanih z ocenami ranljivosti in prilagajanjem kmetijstva na podnebne spremembe, razvoj orodij za spremljanje suše ter metodologija in upravljanje na nacionalni in mednarodni ravni. Sodelovala in koordinirala je številne nacionalne in mednarodne projekte ter delovne skupine, opravlja tudi učne interakcije z različnimi ciljnimi skupinami.

doc. dr. Nataša Atanasova

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Po končanem doktoratu se je najprej zaposlila na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, nato pa tri leta kariero nadaljevala na Portugalskem kot raziskovalka Univerze v Algarve (Faro) ter UNESCOvega centra za ekohidrologijo. Od 2013 do 2015 je na Imperilal College London delala kot svetovalka na projektu vpeljave trajnostne rabe vode v mestih. Med leti 2015 in 2017 je bila raziskovalka Marie Curie na Univerzi v Gironi (Španija). Bila je vodja projekta REUCITY (Innovative technologies for resource efficient cities), ki se je ukvarjal s smotrno rabo virov (voda, hrana, energija) v mestih. Leta 2017 se je ponovno zaposlila na UL FGG kot visokošolska učiteljica na področju okoljskega inženirstva. Aktivna je tudi na domačih in mednarodnih projektih, ki se ukvarjajo z trajnostno rabo virov v mestih.

cb_Barbara Strajnar

Barbara Strajnar

Občina Kamnik

Barbara Strajnar je višja svetovalka za razvojne projekte na Občini Kamnik in dela na področju regijskih projektov, ki so usmerjeni k ohranjanju narave, trajnostni mobilnosti in višji kvaliteti življenja prebivalcev. V okviru Združenja Kamniško Savinjske Alpe si prizadeva za ohranitev vodnih virov na tem območju.

cb_Smrtnik Franz Josef 004RR13x18

Franz Josef Smrtnik

Župan občine Železna Kapla – Bela, Avstrija

Franz Josef Smrtnik je že deset let župan najjužnejše občine v Avstriji – občina Železna Kapla – Bela. Je tudi kmet, gozdar in gospodari na svoji kmetiji v Kortah. Z ženo Regino sta ponosna starša treh otrok. Ob vseh obveznostih nameni čas svoji ljubezni do glasbe kot pevec v kvintetu bratov Smrtnik in lovu.

Vido Kregar

Planinec in jamar

Vido Kregar v turbulenci življenja ni osvojil naslovov pač pa specifičen odnos do sveta, podprt s precej širokim obsegom znanja. Kot planinec in jamar spremlja probleme okoljskega ravnotežja, v katerem je v zadnjem obdobju največja utež človek s svojo kapitalsko brezobzirnostjo. Poskušal je razumeti procese človekovega vpliva na okolje in s tem povezano uničevanje okolja ter njegove posledice. Ob tem želi spoznati mehanizme narave, ki se ne maščuje, pač pa si sama s svojo neizmerno sposobnostjo prizadeva izravnati nepravilnosti. Kraške jame so rezultat silno kompliciranega razmerja med zemljo (minerali), vodo in zrakom, zato obsegajo vse možne vplive človeških dejavnosti na zemlji. In to je točka njegovih aktivnosti.

dr. Rajko Slapnik

Dr. Rajko Sapnik je malakolog, biospeleolog, jamar, samostojni raziskovalec in zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Raziskuje kopenske in sladkovodne mehkužce, največ pozornosti pa nameni podzemeljski malakofavni. Samostojno in v soavtorstvu je objavil številne znanstvene in strokovne študije, ki obravnavajo sistematiko, ekologijo, filogenijo in varstvo nemorskih mehkužcev v slovenskem in balkanskem prostoru. Z jamarstvom se ukvarja že več kot 40 let. Od leta 2018 je predsednik Jamarskega kluba Kamnik, katerega član je vse od njegove ustanovitve. V okviru JKK-ja raziskuje podzemne in izvirske vode, meri fizikalno kemijske lastnosti in ugotavlja kakovost vode ter njene vodne povezave z bioindikatorskimi vrstami mehkužcev.

Peter Grasselli

AITSA

Peter Grasselli je direktor družbe AITSA (Advanced Information Technology Security Assessment). Kot strokovnjak s področja kibernetske varnosti od leta 2014 vodi skupino, ki svetuje Evropski agenciji za koordinacijo regulatorjev trga z energijo (ACER) na področju varovanja informacij in sistemov, vzpostavljenih za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov veleprodajnih energetskih trgov v Evropi, vključno z nalogi za trgovanje. Aktivno sodeluje pri razvoju metodologij za izvedbo pregledov izvajanja varnostnih politik in pri izvedbi permanentnih pregledov izvajanja varnostnih politik v eni od svetovno največjih farmacevtskih multinacionalk. Sodeluje pri razvoju metodologije in strokovnem vodenju izvedbe Študije kibernetske varnosti v sektorju energetike v državah Energetske skupnosti (Albanija, BiH, Črna Gora, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Srbija, Ukrajina).Sodeluje pri vodenju revizijskih pregledov varovanja informacij in tehnologije v javni upravi, finančnem sektorju, energetiki, komunalnih organizacijah ter podjetjem v regiji svetuje v zvezi z načrtovanjem neprekinjenega poslovanja.

Danilo Burnač

Mariborski vodovod

Danilo Burnač je direktor javnega podjetja Mariborski vodovod, ki posluje na načelih družbene odgovornosti. Kot direktor spodbuja vse deležnike, da pri svojem delu upoštevajo vsa načela in sledijo ciljem trajnostnega razvoja. Mariborski vodovod je pod njegovim vodstvom postal prejemnik polnega certifikata družini prijazno podjetje, štirikratni prejemnik priznanja Horus, naziv najbolj učeča se organizacija, najboljše komunalno podjetje v državi, nosilec priznanja za najboljše letno poročilo in trajnostno poročilo med srednje velikimi podjetji v državi. Štajerska gospodarska Zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije mu je podelila srebrno priznanje, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije pa zlato nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za prilagoditev spletne strani slepim in slabovidnim, katero so nadgradili v pošiljanje položnic članom Medobčinskega društva slepih in slabovidnih v Mariboru. Zaradi prenašanja primera dobrih praks v okolje, delo in življenje je prejel tudi naziv ambasador znanja. Je zaprisežen zagovornik vode kot javno dobro, je filantropist in v tem lionističnem letu predseduje Lions klubu Piramida Maribor.

cb_Niko Korpar

Niko Korpar

Circular Change

Niko Korpar je vodja projekta na platformi za vključevanje deležnikov Circular Change, član projektne skupine Načrt krožnega gospodarstva v Sloveniji in ena izmed ključnih oseb mednarodni konference Circular Change, ki je eden vidnejših dogodkov namenjenem trajnostnemu razvoju. Svoje izkušnje pospeševanja prehoda na trajnostno delovanje deli tudi kot asistent na poslovni šoli DOBA. Pred tem ga je zanimanje za globalne politične izzive vodilo k raziskovanju v sektorju palmovega olja v Indoneziji, delal je tudi za nizozemsko svetovalno podjetje za trajnostni razvoj Metabolic.

Karlo Guštin

Ericsson Nikola Tesla, Hrvaška

Karlo Guštin je vodja strateških pobud in aktivnosti za razvoj poslovanja za industrijske vertikale z nobenim ali zelo majhnim tržnim odtisom pri podjetju Ericsson Nikola Tesla. Osredotoča se na tržno implementacijo novih poslovnih modelov in konceptov, ki so najprimernejši za digitalno transformacijo različnih tržnih niš. Projekti, ki jih vodi, imajo velik vpliv na preoblikovanje družbenih trendov in storitev. Poganjajo jih orodja IKT in tehnološke inovacije. Trenutno preučuje priložnosti za digitalno preoblikovanje tem povezanih z okoljem (npr. rešitve IKT za pametno okolje s poudarkom na varstvu voda, konsolidacija meteoroloških podatkov, procesi ravnanja z odpadki), pa tudi medpanožno konsolidacijo podatkov in analitiko (tj. zmanjšanje tveganj za zdravje okolja, turizem in kmetijstvo).

Prijave

Naslednji Blejski vodni festival v novi preobleki bo potekal
10. in 11. junija 2021.

 

Lokacija

Festival bo potekal v hotelu Bled Rose na Bledu, ki spada med deset najlepših krajev na svetu.

 

Naslov lokacije:

Bled Rose Hotel 
Cesta Svobode 8
Bled, Slovenija

Namestitev

Namestitev v času festivala priporočamo v hotelu Bled Rose.

 

Rezervacije Bled Rose Hotel:

www.bledrose.com/sl/

e: hotel@bledrose.com

t: +386 (0)4 579 6000

Za ugodnosti namestitve v sklopu Blejskega vodnega festivala uporabite kodo BWF.

Foto: Aleš Mezek

Kontakt

Zavod BLEJSKI VODNI FESTIVAL
Doslovče 5b
4274 Žirovnica, Slovenia

e: info@bledwf.com
t: +386 (0)30 603 400

2019

2018

2017

2016

back to top